fbpx

Privacy Policy

POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor noastre. Pentru noi, având în vedere relația specială cu dvs., este deosebit de important să asigurați protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. La fel, confidențialitatea datelor dvs. personale este extrem de importantă pentru noi.

Vă garantăm că:

 1. Procesăm datele dvs. exclusiv pentru livrarea, îmbunătățirea și garantarea serviciilor pe care le oferim;
  2. Datele dvs. sunt stocate în siguranță într-un mediu sigur timp de cel puțin 2 ani;
  3. Datele cu caracter personal sunt strict confidențiale și nu vor fi transmise terților.

Folosim datele pe care le colectăm pentru:

Furnizați și gestionați servicii, inclusiv pentru a afișa conținut personalizat și pentru a facilita comunicarea cu alți utilizatori;
Facilitarea funcționării tehnice a serviciilor, inclusiv rezolvarea și rezolvarea problemelor, furnizarea de servicii și prevenirea fraudei și abuzului;
Prelucrarea înregistrărilor și comenzilor pentru produse și servicii, dar și comunicarea cu dvs. pentru a răspunde la întrebări și solicitări.
Trimiterea de mesaje și informații administrative, inclusiv mesaje de la facilitatori, notificări despre modificările serviciilor noastre și actualizări ale acordurilor noastre;
Trimiterea de informații și mesaje despre, beneficii, servicii noi, funcții noi, promoții, mesaje informaționale și alte servicii disponibile (mesaje de la care vă puteți dezabona în orice moment);
Solicitați feedback și înțelegere a nevoilor dvs. cu ajutorul furnizorilor de servicii de analiză;
Identificarea utilizatorilor unici;
Îmbunătățirea serviciilor noastre și dezvoltarea de noi produse, servicii și funcții;
Analiza tendințelor și traficului pe site-uri sau promovarea serviciilor noastre pe site-uri și aplicații;

Ce date prelucrăm?

Pentru a livra bunurile și serviciile comandate, confirmați comanda, vă informăm despre starea comenzii, oferiți răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluați bunurile și serviciile oferite, precum și desfășurați activități comerciale, promovarea bunurilor și serviciilor, marketing, publicitate, dezvoltare, cercetare de piață, statistici, monitorizarea comportamentului vânzărilor și cumpărării clienților, activități administrative și media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de identificare, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, IP adresa, numărul de telefon, parola de acces la contul de site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date personale decât cele strict necesare pentru scopul specificat în această politică.

Care este scopul și baza legală a procesării?
Datele personale furnizate cu acordul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu art. 1.506 / 2004 și legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, denumită în continuare Regulament.

Situațiile în care SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL va colecta și prelucra datele dvs. personale și scopurile pentru care aceste date vor fi prelucrate sunt următoarele: 

 1. Înregistrarea contului pe site;

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are ca scop principal acordarea posibilității de a crea un cont de utilizator, prin / accesarea căreia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. În același timp, unele dintre aceste date (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între compania noastră și dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către dvs. a ofertelor promoționale, ocazional.

Toate aceste informații colectate au scopul unic de a optimiza și îmbunătăți funcționarea platformei noastre, pentru a vă oferi o experiență plăcută atunci când o utilizați.

 1. Abonați-vă la Newsletter;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în acest caz este de a vă informa despre produsele și evenimentele noastre organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

 1. Plata online prin card bancar

Cine are acces la datele dvs.?

Vă informăm că, pentru funcționarea eficientă a platformei, folosim diverse servicii de la furnizori externi sau interni („persoane autorizate de operator”), cărora le putem transmite unele dintre datele personale colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom folosi doar persoane autorizate care oferă garanții suficiente pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele regulamentului și să asigure protecția drepturilor dumneavoastră. Categoriile de servicii pentru care lucrăm cu cele de mai sus și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare prin e-mail) – adresa de e-mail;
  2. Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
  3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
  4. Livrare / servicii poștale – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
  5. Servicii de trimitere SMS – număr de telefon;
  6. Servicii de procesare a plăților online – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
  7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
  8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cod nr;
  9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cod nr;

Cât timp sunt stocate datele dvs.?
Datele personale furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe parcursul relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pe o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile tale?
Ca persoană vizată, aveți următoarele drepturi: – dreptul de a accesa datele – aveți dreptul de a obține de la noi o confirmare a faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu, precum și accesul la aceste date; în același timp, puteți obține o copie a datelor personale furnizate companiei noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., SPIN INTEGARTED SOLUTIONS SRL poate percepe o taxă rezonabilă, pe baza costurilor administrative; dacă introduceți aplicația în format electronic și dacă nu solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod obișnuit;
– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL a datelor personale inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal orice rectificare a acestuia, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă solicitați acest lucru;
– dreptul de a șterge datele – aveți dreptul de a obține de la SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL are obligația de a șterge aceste date atunci când: (I) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; (II) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există un alt temei legal pentru prelucrare; (III) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care prevalează cu privire la prelucrare; (IV) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală care revine SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului român; SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele personale orice ștergere, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari dacă solicitați acest lucru;
– dreptul de a restricționa prelucrarea – aveți dreptul de a obține de la SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL restricționarea prelucrării dacă vă aflați în unul dintre următoarele cazuri: (I) contest acuratețea datelor, pentru perioada permisă de SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL pentru a verifica acuratețea datelor; (II) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora; (III) SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (IV) v-ați opus prelucrării pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal orice restricție privind prelucrarea, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă solicitați acest lucru;
– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. personale, astfel cum sunt furnizate către SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat și transmis acestor date către alt operator, în anumite condiții; În exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele personale să fie transmise direct de la SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL unui alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
– dreptul de a vă opune – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația specială în care vă aflați, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor prevederi;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuată de SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum vă accesați datele?
Pentru orice întrebări sau solicitări cu privire la datele personale pe care ni le-ați trimis, inclusiv pentru a vă exercita drepturile, așa cum s-a menționat în secțiunea anterioară, ne puteți contacta la: Banulescu Bodoni 4
SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic format atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt furnizate gratuit de SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL. Cu toate acestea, dacă revendicările dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza naturii lor repetitive, SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL poate fi:

(I) fie percepe o taxă, ținând seama de costurile administrative de furnizare a informațiilor sau de comunicare sau de luare a măsurilor solicitate;

(II) sau refuză să se conformeze cererii.

Vă rugăm să rețineți că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de SPIN INTEGRATED SOLUTIONS SRL, conform prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Mulțumesc!